Χ. Κάκκαβας, MSC, MRICS, Αθηναϊκή Οικονομική / JLL: Πως τα επιχειρηματικά πάρκα διαμορφώνουν τον χάρτη των logistics.

Read the full article here