Φθήνη είναι η αγορά γραφείων της Αθήνας. Ανάπτυξη νέων σύγχρονων κτιρίων και γεωπολιτικές εξελίξεις αναθερμαίνουν το ενδιαφέρον ξένων επιχειρηματικών ομίλων.

Read the full article here