Την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων που μισθώνει το Δημόσιο, φαίνεται να επιδιώκει σχετική ρύθμιση του υπουργείου Ενέργειας, φέρνοντας τους ιδιοκτήτες τους… προ των ευθυνών τους.

Read the full article here