Δεν αγοράζουν ούτε ακίνητα οι θεσμικοί επενδυτές.

Read the full article here